top of page

PERSONVERNERKLÆRING

1  Innledning

Småfrakt/Kragerøsnekkeren AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du sender inn en forespørsel, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss. 

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

 •   

3  Hva bruker vi personopplysningene til
Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Gjennomføre faktureringer: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av tjenester.

 2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Det rettslige grunnlaget for formål 2 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 1 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. 

 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. 

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder. 

 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert. 

 

6  Dine rettigheter
Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.  En «cookie» eller «informasjonskapsel» som det heter på norsk, er en liten datamengde som nettleseren din mottar fra nettsider du besøker, og som lagres som en fil på harddisken din.​

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, såkalte cookies. 

Analyse

Nettsiden bruker Google Analytics for å samle inn informasjon om besøk på nettsiden, dette gjør at vi kan lage rapporter og forbedringer på nettsiden. Informasjon som blir innhentet kan fortelle oss hvilke sider som bilr besøkt og hvilket nettsted brukeren kom fra og hvor lenge man oppholder seg på nettsiden. Oppbevaring av bruker- og hendelsesdata i analytics er satt til 26 mnd.

Du kan selv slette infokaplser/cookies via innstillingene i nettleseren din.

Markedsførføring

For å vise deg annonser om våre produkter og tjenester benytter vi oss av cookies fra tredjepartsaktøren Facebook. Det vil ikke blir lagt cookies på din nettleser før du samtykker til dette og du kan når som helst slette disse cookiene fra din nettleser.

Les mer om hvordan du sletter eller endrer innstillingene i din nettleser på nettvett.no.

8  Endringer i personvernerklæringen​

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Mona Th. Mehlum

Telefonnummer: 97793770

E-postadresse: post@smafrakt.no

Adresse: Rådhusgata 1A, 3770 Kragerø

bottom of page