Sjøfrakt i Kragerø

småfrakt.no

Vi er din leverandør av små oppdrag i Kragerøskjærgården. Bruk oss når du trenger å frakte noe med båt, enten det er er varer, møbler, utstyr eller søppel. Vi frakter det du måtte ønske. Vi er din lokale fraktbåt.
SMS

Hva ønsker du å frakte?

Bruk oss når du trenger å frakte noe med båt

Vi kjenner Kragerøskjærgården godt og har lang erfaring med å transportere småfrakt ut til alle deler av skjærgården.

Vi kjenner Kragerø

Gjennom vårt selskap Kragerøsnekkeren AS har vi god kjennskap til Kragerø og byens byggevarehandel, håndverkere, eneregiselskap, elektrikkere og rørleggere.

1

Vi frakter overalt i skjærgården

Vi kjenner Kragerø inn og ut. Skjærgården er vår arbeidsplass og her er vi vant til å frakte alt fra møbler, varer, paller, utstyr, jord- og grus sekker med mer.

Vi frakter det du måtte ønske

Vi driver med mer enn bare frakt av gods og varer. Vi kan også transportere deg og dine. Eksempler på dette er sykkeløyhopping, fisking og dykking.

DIN lokale fraktbåt

Med vår nye fraktbåt har det aldri vært lettere å frakte ting i Kragerøskjærgården. Med båten vår kan vi faktisk kjøre en fullastet henger fra IKEA direkte ombord! Trenger du å få fraktet partyutstyr ut til hytta? Ingen problem, vi hjelper med dette. Har du avfall som må kjøres inn til land? Vi rydder din eiendom i skjærgården og frakter dette inn til en avfallsplass. Vi kan også tilpasse båten etter behov.

Følg oss på sosiale medier