Tjenester

Bruk oss når du trenger å frakte noe med båt

Vi kjenner Kragerøskjærgården godt og har lang erfaring med å transportere småfrakt ut til alle deler av skjærgården.

Vi kjenner Kragerø

Gjennom vårt selskap Kragerøsnekkeren AS har vi god kjennskap til Kragerø og byens byggevarehandel, håndverkere, eneregiselskap, elektrikkere og rørleggere.

1

Vi frakter overalt i skjærgården

Vi kjenner Kragerø inn og ut. Skjærgården er vår arbeidsplass og her er vi vant til å frakte alt fra møbler, varer, paller, utstyr, jord- og grus sekker med mer.

Vi frakter det du måtte ønske

Vi driver med mer enn bare frakt av gods og varer. Vi kan også transportere deg og dine. Eksempler på dette er sykkeløyhopping, fisking og dykking.

Hva ønsker du å frakte?

Følg oss på sosiale medier